Laurdag 22. juni kl. 14.00. Obrestad fyr
OPNING AV SOMMARUTSTILLING
ISAAC CORDAL (ES)
WAITING FOR CLIMATE CHANGE
utandørs installasjon

I sommar kan du oppleve utstillinga WAITING FOR CLIMATE CHANGE av den spanske kunstnaren Isaac Cordal. Ved området på Obrestad fyr og Hå gamle prestegard vil du kome over små folk plassert på høge stolpar. På ulikt vis er dei alle førebudd på den
komande klimaendringa. Dei ser ikkje redde eller bekymra ut, meir avventande til det uunngåelege.

Isaac Cordal bur og arbeider i Spania. Han har utdanning frå University of Fine Arts i Spania og Camberwell College of Arts i London, der han spesialiserte seg innan skulptur. Mange kjenner til street-art-prosjekta hans, der han plasserer ut små menneskeskulpturar i urbane miljø og isceneset kvardagssituasjonar i absurde settingar.